Never say never
Alle - 17 ani
Home Theme Intreaba-ma orice :3 Submit

Joy Musaj (via ilmareditroppo)

'Puteţi să aveţi câţi prieteni vreiţi voi pe Facebook şi toate follow-urile din lume, dar atunci când vă simţiţi rău şi nu are cine să vă dea o îmbrăţişare .. vă daţi seama că sunteţi singuri.' (via just-s-chill)

(via just-s-chill)

Potete avere tutti gli amici su Facebook che volete e tutti i lettori del mondo, ma se quando state male non avete nessuno da abbracciare, siete soli.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter